Translate

STRATEGIE NIEWIDZIALNOŚCI


Cykl grafik Strategie niewidzialności (wybór), 140x100cm, sitodruk na papierze, 2017Strategie niewidzialności to cykl 10 grafik wydrukowanych na papierze w technice sitodruku. Prace przyjęły minimalistyczną formę, pozbawioną wszelkiej figuratywności. Pracując nad cyklem, najpierw drukowałem kolorowe powierzchnie, by później je zadrukować czarną płaszczyzną. Dowodami na istnienie tego co jest pod nią, jest nie zadrukowany obszar koloru który przyjął formę ramki oraz sama czarna powierzchnia która w każdej pracy różni się w zależności od koloru znajdującego się pod nią. To co widać w pierwszym kontakcie z grafiką, to kolorowa ramka i prostokątna czarna forma. Pierwsza relacja odbiorcy z pracą jest więc powierzchowna i wymaga zaangażowania. Grafika rozpoczyna się na powierzchni papieru, ale każda z warstw pod spodem, które znamy tylko we fragmentach, wydarza się równocześnie z tą, która zakończyła powstawanie pracy. Formalne zagadnienia ujawniają i tworzą również inne treści: proces zasłonięcia dotychczasowego obrazu mówi o doświadczeniu i odczuciu braku. 
Na papierze zostaje oddana logika kształtowania estetyki nietrwałości, pamięci i przemijania. Dodatkową funkcją płaskiej czarnej powierzchni jest spokój. Dzięki niej grafiki są odpowiedzią na nadmiar artefaktów kulturowych, zbytnie nagromadzenie szczegółów, wielowątkowość treści. Praca Strategie niewidzialności dotyka istoty widzialności wewnętrznej czyli siły wyobrażenia i projekcji.