Translate

11,1 km/h

Cykl grafik km/h (wybór), druk cyfrowy, sitodruk, druk wklęsły, druk wypukły na papierze, 2009
Praca 11,1 km/h otrzymała Grand Prix Roku 2009 Prezydenta m.st. Warszawy11,1 km/h

10,4 km/h

10,2 km/h

0,2 km/h

15,3 km/h

10,3 km/h


9,7 km/h