Translate

TO NIE JEST DOMEK.

To nie jest domek ogrodnika, instalacja, 125x250x28cm, pustaki, płyta OSB, klej, kafle, akrylowa masa szpachlowa, fuga, 2015
Ogólnopolska płaszczyzna pracy artystycznej: Rewitalizacja, wtórność w czasach nadprodukcjiASP Warszawa/UA Poznań, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 16-22 marca 2015


To nie jest domek ogrodnika jest instalacją poszukującą rozwiązań w temacie pamięci miejsca, gdzie fragment sugeruje większą część: nieistniejący budynek, duch domu. 
Stworzenie intuicyjnego obiektu widma i jego wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni z genius loci jest próbą doświadczenia i odczucia braku. 
Postument sugerujący fundament i scenę, na którym zbudowałem fragment podłogi, jest podejściem do wyobrażenia o niewidzialnych przestrzeniach. 
---
Nic tak bardzo nie przypomina cementowej podłogi jak inna cementowa podłoga. 
Archeolog dysponuje jednak innym dyskursem: podłoga do nas przemawia właśnie dlatego, że potrafi przetrwać, 
potrafi przetrwać właśnie dlatego, że uznajemy ją za neutralną, pozbawioną znaczenia i konsekwencji. 
Ale to również z tego względu zasługuje na naszą uwagę. Stanowi jak gdyby korę historii. 
Kora, Georges Didi-Huberman