Translate

MIEJSCAMI

Cykl grafik Miejscami (wybór), 84x114cm, druk cyfrowy i sitodruk na papierze, 2011
Zestaw prac Miejscami 03-04 został wyróżniony Nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 8. Triennale Grafiki Polskiej Katowice 2012

01
02
05

06

07

04

08

09

10

11

12

03

13

14

15

16