Translate

NOWE SYTUACJE

Cykl grafik Nowe sytuacje (wybór), 41x30cm, druk cyfrowy i sitodruk na papierze, 2015
Nowe sytuacje brały udział w Portfolio Tematycznym UPSTREAM w ramach Międzynarodowej Konferencji Graficznej Flux: The Edge of Yesterday and Tomorrow w Portland, USA (30 marca - 2 kwietnia 2016)1
2

3

4

5

6

7

8

9